endermologie® behandeling littekens

Het nieuwe brevet endermologie® combineert de doeltreffende werking van zijn gepatenteerde technologieën voor een intensere en snellere huidstimulatie.

ENDERMOTHERAPIE®

BIJ LITTEKENS

Tijdens de vorming van littekens moet de huid vooral beroep doen op de stimulatie van het bindweefsel. Na de stolling ter hoogte van de verbinding tussen de beide zijden van de kwetsuren, gaan bindweefselcellen zich positioneren en bindweefsel of collageen produceren.
Zo wordt de basisstructuur van het litteken gevormd en kan de huid dichtgroeien. Deze fase is cruciaal want een “goed” litteken betekent voor de patiënt niet alleen een mooi uitzicht maar ook een goede functie. Een vroegtijdige “mobilisatie” werkt een “goed” litteken in de hand. Met de LPG®techniek kan na een degelijke epidermisatie zonder pijn, non-invasief en zonder nieuw trauma op alle locaties, het litteken behandeld worden.

BIJ LITTEKENS VAN ACNE

Acne kan de huid ernstig beschadigen. Pigmentverkleuring of vaak diep littekens kunnen hiervan het gevolg zijn. Een volledige gladde huid kunnen we niet garanderen maar we kunnen de ‘putjes’ wel aanzienlijk minder diep en dus minder zichtbaar maken.

ENDERMOTHERAPIE®

BIJ BRANDWONDEN

Herstellen van brandwonden vraagt grote waakzaamheid bij patiënt en zijn therapeutische omgeving.
Zonder “plastische kinesitherapie” zijn complicaties haast niet te vermijden: wildgroei van het litteken (hypertrofie), samentrekkingen, vergroeiingen en verklevingen. Niet alleen op esthetisch maar ook op functioneel vlak hebben ze gevolgen. De LPG®techniek laat toe al littekenweefsel te mobiliseren binnen de pijngrens, wat op dat ogenblik manueel nog niet mogelijk is.
Hierdoor kan men al drainage uitvoeren op littekenoedeem, kan men vasculariseren, verklevingen voorkomen en gewrichten mobiel houden. De aangepaste koppen en hun fijne afstelling in intensiteit en frequentie laten toe rekening te houden met gevoelige gebieden.
Het effect is duidelijk: minder ontsteking, betere elasticiteit van de huid, minder verklevingen en verhoogde gewrichtsmobiliteit.
Er is een mooier uitzicht doordat de huid minder “gekartonneerd” is, haar kleur en pigment lijken meer op de niet-verbrande lichaamsdelen.

ENDERMOTHERAPIE®

BIJ LYMFOEDEEM

Lymfoedeem ontstaat door een verraderlijk en meedogenloos proces waarbij vloeistoffen en hun opgeloste proteïnen (eiwitten) zich opstapelen in het tussenweefsel of interstitieel weefsel.
Ophoping van dit vocht veroorzaakt op termijn een fibrosereactie waardoor het aanvankelijke oedeem nog erger wordt. Deze vicieuze cirkel wordt best zo vlug mogelijk doorbroken om blijvende functionele, esthetische en psychosociale letsels te voorkomen.
In tegenstelling tot de klassiek manuele lymfedrainage kunnen we met de LPG®techniek ook inwerken op de weefselfibrose en doorbreken we de vicieuze cirkel oedeem-fibrose. Bijkomend voordeel van deze drainagetechniek is het hermodelleren van de behandelde zone en de gunstige effecten op de betrokken gewrichten.

ENDERMOTHERAPIE®

NA CHIRURGISCHE INGREEP

Ondanks de arthroscopische technieken zijn er nog vaak chirurgische ingrepen met een incisie of naad. Oedeem of zwelling, pijn en wat verkleving tijdens de littekenvorming maken dan deel uit van het genezingsproces.
Met de LPG®techniek kan men het weefsel beter laten doorbloeden en bekomt men een defibroserend effect. Het verkleven van de verschillende lagen na een chirurgische insnede kan manueel nooit zo bewerkt worden als met de LPG®techniek.
Met de specifieke koppen en de instelbare sequenties kan men het genezingsproces daadwerkelijk ondersteunen en dus de revalidatie bespoedigen. Denk maar aan bewegingsbeperking door retracties van weke delen na ingrepen in ons bewegingsapparaat.
Hier kan men met de LPG®techniek zelfs al ingrijpen tijdens de fase van immobilisatie en zo tijd winnen wanneer verloren bewegingsfuncties moeten herwonnen worden.

ENDERMOTHERAPIE®

BIJ SPIERPIJN

Iedereen kent wel de stijfheid 12 tot 24 uur na een ongebruikelijke spieractiviteit. Die blijft zelfs nog tot een week nadien onze bewegingen verstoren.
Deze op het eerste zicht onschadelijke beperking heeft echter niet te onderschatten effecten op korte en lange termijn op ons functioneren en op ons neuro-musculair stelsel.
Met de LPG®techniek kan men mobilisatie van opgestapelde afvalstoffen bevorderen. Het post-inspanningsoedeem en soms lichte ontsteking kunnen bewerkt worden. Het lijdt tot vluggere recuperatie en herwinnen van maximale isometrische kracht. Er is een duidelijke pijnafname na inspanning.

ENDERMOTHERAPIE®

BIJ FIBROSE

Bij fibrose wordt de bindweefselbasis dikker. Meestal gaat hiermee een pijnlijke ontsteking gepaard. De bindweefselstructuur in de pees of gewrichtsband verliest zijn functie van elastische en/of stevige ondersteuning en geleiden van bewegingen in spieren en gewrichten.
Fibrose kan ook het gevolg zijn van veroudering. Met de LPG®techniek kan men het bindweefsel mobiliseren en zo de fibrose verminderen. Zo worden gewrichten vrijgemaakt, pijnen verlicht en doorstroming in bloedvaten en lymfe in het bindweefsel van spieren en gewrichten verbeterd.

BOEK VANDAAG NOG JOUW AFSPRAAK